سلام

شرکت غرفه ساز نمایشگاهی یکتا  هستیم با مجوز رسمی نمایشگاه بین المللی تهران

در 3 گام صاحب غرفه مناسب و با قیمت مناسب شو

1-قیمت

تا 18 متر قیمت نهایی 15 میلیون تومان

تا 24 متر قیمت نهایی 18 میلیون تومان

تا 36 متر قیمت نهایی 25 میلیون تومان

تا 50 متر  قیمت نهایی 35 میلیون تومان

تا 60 متر  قیمت نهایی 42میلیون تومان

تا 80 متر قیمت نهایی 55 میلیون تومان

تا 100 متر قیمت نهایی 60 میلیون تومان

 لطفا برای سایر ابعاد تماس بگیرید 09122410821

2-نمونه کار

برای ملاحظه نمونه کارهای بیشتر در   تلگرام     و  اینستاگرام    لمس کنید

3 – قرارداد

GHARARDAD نمونه قرارداد غرفه سازی