سلام

شرکت غرفه ساز نمایشگاهی یکتا  هستیم با مجوز رسمی نمایشگاه بین المللی تهران

در 3 گام صاحب غرفه مناسب و با قیمت مناسب شو

1-قیمت

قیمت غرفه سازی تا 12 متر مربع >>16 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 18 متر مربع >>24 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 24متر مربع >>30میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 36متر مربع >>36میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 48متر مربع >>48میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 64متر مربع >>64 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 80 متر مربع >>75 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی تا 100 متر مربع >>88 میلیون تومان

قیمت غرفه سازی بالای 2000متر مربع >>؟ میلیون تومان

 لطفا برای سایر ابعاد تماس بگیرید 091224108214

برای اطلاع از آخرین قیمت های بروز غرفه سازی اینجا وارد شوید

2-نمونه کار

برای ملاحظه نمونه کارهای بیشتر می توانید  در   تلگرام     و  اینستاگرام   لمس کنید

3 – قرارداد

GHARARDAD نمونه قرارداد غرفه سازی